Aistra

Beprotiška aistra

Beprotiška aistra… ar kada nors patyrėte ją, tą tikrąją aistrą? Ar kada nors kokio žmogaus geidėte beprotiškai ir beatodairiškai? Štai aš – taip…

Tai įvyko prieš keletą metų. Ką tik buvau įsidarbinusi naujame darbe, vienoje iš kelionių agentūrų. Kolektyvas – labai malonus, nors ir moteriškas. Jame buvome 8 merginos, o vyriausiąjai iš mūsų nebuvo net 24 metų. Buvome jaunos, aktyvios, karštos, tad gana greitai pradėjome artimai bendrauti. Dažnai visas mūsų kolektyvas kartu eidavome į kiną, kavines, klubus. Pasisekė su komanda.

Beprotiška aistra

Be mūsų, 8 jaunų moterų, dar buvo direktorė Sonata ir apsaugos darbuotojas Andrius. Andrius – grėsmingai atrodantis raumenų kalnas, maždaug 185 ūgio, tačiau gilių ir švelnių akių vyras. Mes, merginos, jį visos buvome įsimylėjusios. Jis buvo vyriškas, stabilus ir apskritai – nuostabus. Viskas visą mėnesį klostėsi puikiai kol, vieną dieną, tarpduryje nepasirodė Jis…

Neskubriai žengė per slenkstį, paspaudė ranką Andriui, mirktelėjo visoms merginoms, kai kurias pabučiavo į skruostą. Jis buvo pagrindinis mūsų visų ir Sonatos viršininkas.

– O čia tikriausiai naujosios darbuotojos? – paklausė jis, linktelėdamas link manęs ir dar 3 merginų.
– Taip, tačiau nebe tokios jos ir naujosios. Jau mėnuo, kaip dirba. Čia Daiva, čia Kristina, o čia Saulė, – pristatė mus Sonata.
Prisistatydamas pabučiavo kiekvienai ranką. Iki šiol prisimenu tą akimirką, kai jis pasilenkė ir jo šiltos, švelnios lūpos palietė mano ranką.

– Arnoldas, – prisistatė jis žvelgdamas į mane iš po antakių.

Aš tik linktelėjau atsakydama ir nusišypsojau. Nes tiesiog negalėjau nieko daugiau pasakyti. Jei kas nors dabar pasakys, kad aš jį įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio, jis klys. Ne, aš niekada jo nemylėjau. Net nežinau, kaip pavadinti savo jausmus jam. Tai – tikriausiai viską ryjančios aistros jausmas.

Beprotiška aistra

Norėjau jo, kaip niekada gyvenime nenorėjau vyro. Tik jį pamačius, mano galvoje gimė tūkstančiai begėdiškiausių fantazijų. Visą šį mėnesį jis atostogavo, o aš turėjau dirbti, žinodama, kad jis sėdi kitame kabinete. Negalėjau susikoncentruoti į savo darbą. Ir vis dar nežinau, kas tai buvo. Kodėl jaučiau jam tokią aistrą?

Juk iš tikrųjų jame nebuvo nieko neįprasto. Tamsiaplaukis, trumpaplaukis, vidutinio ūgio, vidutinio kūno sudėjimo vyras. Kai jis praeidavo pro šalį, po savęs palikdavo malonaus aromato kvepalų šleifą. Svaigau nuo šio kvapo. Ir tik Dievas žino, kas tuo metu dėjosi mano galvoje. Pirmomis dienomis negalėdavau ištarti nė žodžio, bet vėliau santykis pradėjo šiltėti. Jis buvo komunikabilus žmogus ir žinojo, kaip rasti kelią į bet kurio žmogaus širdį. O moters juo labiau. Atrodė, kad jis žino, ko moteriai reikia ir ko ji šiuo metu nori.

Beprotiška aistra

– Daiva, jūsų pranešimas yra tiesiog puikus! Neveltui praeitą kartą šiek tiek pabariau – jūs pasitaisėte. Taip ir toliau, – ištarė absoliučiai angelišku balsu.
Dėl jo pagyrų merginos buvo pasiruošusios dirbti dieną, naktį. O aš tikrai žinojau, kad beveik visos buvome jį įsimylėjusios. Ir tam tikra prasme aš jas supratau.
– Kristina, šiandien kalbėjausi su direktoriumi, jam patiko jūsų pasiūlymas reklamuoti agentūrą, ir paprašė, kad rytoj pas jį užeitum, – tęsė jis.
Jis visoms kažką pasakė. Aš viena, paniurusi, sėdėjau nuošalyje ir bandžiau apsimesti, kad dirbu. Bet iš tikrųjų, savo išbujojusiose fantazijose mylėjausi su juo – švelniai, aistringai, pašėlusiai. Bučiavau kiekvieną jo kūno centimetrą, visiškai atsiduodama aistrai.

Mano fantazijas nutraukė švelnus jo balsas:
– Saule, tu šiandien tiesiog spindi.
Pakėliau akis ir atsilaikiau prieš jo gilų, beveik nurenginėjantį žvilgsnį. Suvirpėjau. Atrodė, kad jis tiksliai žino, ką aš galvoju ir ką jaučiu.
– Ačiū, Arnoldai, jūs labai malonus.
– Saule, norėčiau pamatyti tavo pranešimą. Ar galėtumėte atnešti jį man po keletos minučių?
– Žinoma.
Jis nusišypsojo viena iš labiausiai gundančių šypsenų ir lėtai nuėjo į savo kabinetą.

Beprotiška aistra

Griebiau veidrodėlį ir ėmiau įdėmiai save tyrinėti. Pasitaisiau plaukus, pasidažiau lūpas, peržvelgiau savo veidą. Jaudinausi, bet sukaupiau visas jėgas kumštyje, pasiėmiau aplanką su ataskaita ir, giliai įkvėpusi, atidariau jo kabineto duris.
– Arnoldai, ar galiu užeiti?
– Žinoma, Saule, – nusišypsojo jis. 
Kurį laiką jis atidžiai studijavo mano pranešimą.
– Saule, pažvelk, turiu keletą pastabų ir papildymų.

Pasilenkiau, padėjau ranką ant stalo ir bandžiau susitelkti į tai, ką jis man sako. Jo veidas buvo labai arti. Jo saikingai putlios, jausmingos lūpos atrodė skirtos tik bučiniams. Beprotiškai troškau paleisti pranešimą į sieną ir tiesiog pasimylėti su juo tiesiai ant šio stalo. Šis noras buvo nevaldomas ir pasirengęs bet kurią akimirką prasiveržti. Man tas jausmas atrodė šiek tiek laukinis, svetimas, nepažįstamas, nes iš prigimties esu gana rami ir santūri mergina. Ir jis iš niekur nukrito tiesiai ant galvos, pažadindamas manyje tą aistringąją mano pusę, apie kurią aš tik įtariau turinti.

Jis baigė kritikuoti mano pranešimą ir nusišypsojo.
– Tikiuosi, kad jums užteks vienos dienos jam ištaisyti?
– Žinoma.
– Na, ir puiku, – jis pažvelgė, kaip man tuomet atrodė, kažkokiu laukinio žvėries žvilgsnis. Ir tada, lyg pabudęs, įteikė mano ataskaitą. Paimk, Saule.
Ištiesiau ranką ir akimirką palietėme vienas kitą pirštais. Atrodė, kad nuo pirštų pagalvėlių galiukų iki plaukų perbėgo elektros krūvis. Pajutau, kaip mano skruostai parausta. Todėl nusišypsojau ir išėjau iš kabineto, jausdama jo akis įsmeigtas man į nugarą.

Beprotiška aistra

Štai taip mudu gana ilgai keitėmės pusiau žvilgsniais, pusiau frazėmis ir pusiau užuominomis. Viską nulėmė atsitiktinumas.

Vieną vakarą taip nutiko, kad biure likau ilgiau. Ne specialiai, o todėl, kad buvau taip pasinėrusi į darbą, jog net nepastebėjau, kaip lauke sutemo. Taip ir būčiau sėdėjusi dar ilgai, jeigu ne mielas balsas:
– Saule?
Ne iš karto supratau, kas tai. Pakėliau akis ir pamačiau Jį.
– Saule, kodėl jūs vis dar čia? Jau vėlu. Juk darbo diena baigėsi prieš 2 valandas.
Pažvelgiau į laikrodį ir nustėrau – 22 valanda. Nors lauke buvo pavasaris, tačiau anksti sutemo.
– Oi, įsijaučiau į darbą. Naujasis projektas mane sužavėjo.
Arnoldas jaudinančiai nusišypsojo. Tokiais momentais jis labai priminė Češyro katiną.
– Ar galiu parvežti jus namo?
– Taip, ačiū. Būčiau labai dėkinga, – atsakiau.

-15%

Beprotiška aistra

Iš pradžių važiavome tylėdami. Namai netoli, tad pasiekėme juos per 7 minutes, nes miesto keliai tuo metu jau buvo beveik tušti. Kai privažiavome namo įėjimą, jis galantiškai atidarė automobilio dureles.
– Pasirodo, gyvename ta pačia kryptimi. Taigi, jeigu dar kada nors pasiliksite ilgiau, mielai jus pavėžėsiu.

Blausoje žibinto šviesoje jis buvo stulbinančiai gražus. Ir staiga supratau, kad jeigu dabar nežengsiu žingsnio, niekada negalėsiu jo žengti. Stovėjau per sulenktos rankos atstumą nuo jo ir kelias sekundes tyliai žiūrėjau jam į akis. Pastebėjusi juose kibirkštį supratau, kad nėra prasmės dar kažko laukti.

Beprotiška aistra

Man pasirodė, kad staiga viskas įvyko abipusiai. Tik sekundei pasilenkėme į priekį ir atsidūrėme vienas kito glėbyje. Šią akimirką prisiminsiu amžinai. Jo švelnios lūpos apgaubė manąsias ilgu, drėgnu ir karštu bučiniu. Jo rankos klaidžiojo po visą mano kūną, tačiau išlaikė tam tikrą atstumą.
– Arnoldai…, – sušnabždėjau tą akimirką, kai jis trumpam stabtelėjo.
– Nieko nesakyk…, – ištarė jis, sunkiai kvėpuodamas.
Ir vėl pradėjome aistringai bučiuotis. Tikriausiai niekada gyvenime nesu įdėjusi tiek daug emocijų į bučinį.
Jis užrakino mašiną ir nuėjome kartu. Gyvenau viena, tad butas mūsų aistroms tarnavo visą naktį. Atrodė, kad tada mes jautėmės ir elgėmės, lyg išprotėję paaugliai. Bučiavomės lifte, glamonėjomės stovėdami laiptinėje, bučiavomės, kai bandžiau atidaryti duris ir niekaip negalėjau pataikyti rakto į skylutę. Visu kūnu jaučiau, kad jo troškimas ne mažesnis nei mano. Tai jaudino, lyg opiumas ir dar daugiau.

Beprotiška aistra

Kai tik durys užsitrenkė, iš karto liovėmės varžytis. Po akimirkos mūsų daiktai, drabužiai ir jų likučiai išmėtyti gulėjo ant grindų. Taip ir nepasiekę lovos, kritome ant kilimo tiesiog hole. Prisimenu jo karštą alsavimą ant savo odos, jo aistringus bučinius, godžias rankas. Atsidaviau jam su visa aistra. Nebebuvo svarbu, kaip atrodau. Dejavau nekontroliuodama savęs, nesigėdydama, nebijodama, kad kaimynai išgirs. Begėdiškai šnabždėjau jam į ausį pačias gašliausias mintis. Mūsų pirmoji sueitis buvo greita, tačiau persmelkta pačia karščiausia ugnimi. Ant aistros bangos pakilome vienu metu. 

Nesupratau, kas vyksta, man buvo svarbios tik šios akimirkos, tik šie momentai, jo bučiniai ir glamonės. O man daugiau nieko nereikėjo. Mylėjomės ištisą naktį. Visą tą laiką vienas kitam nepratarėme nė žodžio, tiesiog mėgavomės vienas kitu ir nepakartojama naktimi. Žodžiai čia nebuvo reikalingi. Kūnai kalbėjo už mus.

Mūsų aistros išraiška buvo visokia. Kartais jis buvo aistringas ir šiurkštus, kartais romantiškas ir švelnus. Tą naktį aš jį pažinau visokį, ir nė vienas jo įsikūnijimas manęs nenuvylė. Tai buvo visiško pasitenkinimo jausmas, kokio dar niekada nebuvau patyrusi.

Beprotiška aistra

Po to, kas nutiko, liovėmės vienas kito drovėtis. Mylėdavomės visur. Jo kabinete, automobilyje, lifte, tualeto kabinoje, posėdžių salėje, rakinant duris. Visur, kur staiga kildavo nenugalimas artumo geismas.

Mane kas nors pavadins ištvirkusia? Taip, galbūt taip ir yra. Susitikinėjau su vyru be meilės, žinodama, kad jis turi nuotaką. Bet man tai nerūpėjo. Visi žmonės svajoja apie beprotišką meilę ir laimę, nes tai yra nuostabu. Ir ši aistra, kuri mane tiesiog prarijo, buvo pati ryškiausia patirtis gyvenime. Ko gero ne daugeliui duota patirti jausmą, kai galvoje nebelieka nei vienos minties, išskyrus nenumaldomą, beprotišką ir beatodairišką geismą. Žinoma, šie santykiai truko neilgai. Po mėnesio jis vedė.

Beprotiška aistra

Susitikome su juo prieš vestuves. Ketinau pasakyti, kad išvykstu gyventi į kitą miestą, tačiau nesugebėjau šito pasakyti. Jis užtrenkė duris, ir mes vėl atsidavėme aistrai, kuri buvo stipresnė už mus. Ir tą akimirką visai nesigėdijau to, kad mylėjausi su svetimu sužadėtiniu, kurio tuoktuvės turėjo įvykti po keletos dienų.

Žinoma, būtų kvaila sakyti, kad man visai nerūpėjo, jog jis tuokiasi. Kažkur giliai viduje jaučiausi nejaukiai. O gal net skaudėjo? Ir tikriausiai, kaip bet kuri mergina, norėjau būti jo būsimos žmonos vietoje. Bet neketinau naikinti kažkieno meilės. Be to, labai gerai mačiau, kad neturiu jokių šansų. Jį buvo apimtas aistros, jis norėjo manęs, bet tai buvo tik aistra, ir tikriausiai todėl nusprendžiau išeiti. Tegul visa tai lieka prisiminimu. Be to, mano geriausia draugė jau seniai kvietė pas save su puikiu darbo pasiūlymu. Todėl aš lengvai apsisprendžiau.

Mano lėktuvas pakilo kaip tik tada, kai jis ištarė taip prieš altorių.
Žinoma, tuomet jam nepasakiau, kad laukiuosi kūdikio. Nebijojau, tiesiog nenorėjau. Jis buvo nuostabus meilužis, apie jį turiu tik pačius maloniausius prisiminimus. Jis buvo ryškus blyksnis mano ir taip nenuobodžiame gyvenime. Tad aš norėjau tai palikti taip, kaip yra.

Beprotiška aistra

Girdėjau, kad jis išsiskyrė po metų. Žmona užtiko su kita. Nenustebau. Aistra visada buvo stipresnė už jį. Ne, jis visai nebuvo lovelasas, jis tiesiog mylėjo moteris ir buvo impulsyvus vyras. Jis mokėjo visiškai atsiduoti kiekvienai ir leisti kiekvienai suprasti, kad būtent ji jam yra visatos centras. Galbūt todėl moterys jį taip mylėjo.

Aš ištekėjau už nuostabaus vyro iš meilės. Deja, susiklostė taip, kad negalėjome su juo turėti vaikų, tačiau jis myli mano sūnų Arną, kaip savo. Jam augant, aš dažnai atpažindavau jame Arnoldo bruožus. O prieš keletą dienų man atrodė, kad aš Jį mačiau.

Tai buvo tik akimirka. Važiavau iš darbo ir sustojusi prie šviesoforo žvilgtelėjau į kitą automobilį. Tada man pasirodė, kad aš vėl akimirkai pagavau jo aistringą, geidulingą žvilgsnį. Mane išpylė šaltas prakaitas. Pažvelgiau dar kartą, bet nebemačiau nieko, tik lekiančių automobilių srautą.
Tikriausiai taip tik pasirodė, – pagalvojau aš, ir tuo metu per kūną pasileido skruzdėlyčių armija…

Tai autentiška ir reali vienos moters istorija.


Ar kada nors, aistringais gyvenimo momentais, naudojotės sekso žaisliukais ir priemonėmis greitesniam orgazmui? Ne?

Išbandykite, liksite sužavėti ir tikrai nesigailėsite. Gailėsitės tik dėl vieno, kad to nepatyrėte anksčiau. Taigi atėjo laikas pokyčiams ir naujiems pojūčiams!

Vibratoriai, dildo, penio žiedai, penio pompos, G taško stimuliatoriai, erotinio masažo aliejai, klitorio stimuliatoriai, masturbatoriaiprostatos masažuokliai, prezervatyvai, fetišas ir BDSM, afrodiziakai, apatinis trikotažas, kostiumai ir daug daugiau!

Maloniai kviečiame sekti mus Facebook paskyroje

Mylintis ir mylimas Opiumas

Varpos dydis

Vidutinis vyro varpos dydis yra apie 15 centimetrų. 90% vyrų varpos ilgis būna 13-18 centimetrų....

Erotinis penio masažas

Moterys, norite tapti deivėmis vyro akyse, norite suteikti mylimam nepamirštamą patirtį ir tapti geriausia meiluže...

Vyrai ir erotinės prekės

Vyrai ir erotinės prekės visada buvo kiek kontroversiška tema. Kiekvienas individas turi savo požiūrį į...

Kodėl vyrams patinka analinis seksas?

Jei jūsų vyras pasiūlė užsiimti analiniu seksu, neskubėkite nutaisyti nepatenkinto veidelio ir paniškai išbėgti iš...

Kodėl ne visi vyrai ryžtasi santykiams su giliomis moterimis?

Gilios moterys – nepaprastos. Jos gražios, drąsios ir protingos. Į viską žiūri be išankstinio nusistatymo,...

Geriausi visų laikų meilės patarimai

Vyrams patinka moterys, kurios visuomenėje elgiasi lyg karalienės ir, kaip paleistuvės - lovoje...

Subtilioji psichologija: paprastos taisyklės, kaip suvilioti vyrą

Visos gundytojos turi bendrų bruožų: jos ne visada gražios, bet išpuoselėjusios ir seksualios, jos negėdina...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

3 × 4 =